Cryptocurrency uitgelegd

Hash

Hash is een reeks aan getallen en letters welke gebruikt wordt om de betrouwbaarheid van gegevens te controleren.

Een hash algoritme verandert een reeks letters en getallen in een versleutelde reeks letters en getallen. Deze heeft altijd dezelfde lengte.

Een hash algoritme zorgt ervoor dat de blockchain veilig blijft. Ook kunnen er grote hoeveelheden gegevens omgezet worden in een hash om opslag ruimte te besparen.

Zie ook: Hashrate, 51% attack

Vragen en antwoorden

Wat is een hash?
Algemeen/overig
Uitgelegd Redactie
· 9 oktober 2020
Antwoord nodig